بهزاد . سه شنبه بیستم خردادماه سال 1393 ساعت 10 و 26 دقیقه و 19 ثانیه نظرات ()


فلسفه ی زندگی را بیاموزید

پیش از اینکه تار و پودتان گُر بگیرد

شاید این راه نجات باشد

فلسفه ی زندگی چیزی جز فانی بودن نیست

این اصل را باید باور کرد

چیزی جز یک تکه کفن همراهتان نخواهد شد

تاریخ را با خود به گور می بریم *

همه ی ح یا ن ها می آیند و می روند

آیندگان تصمیم می گیرند چگونه فکر کنند ، اما باید به این توجه کرد که این اعمال ماست که مشخص می کند آیندگان چگونه فکر کنند

سید بهزاد سلطانی

* جمله ای تاریخی از  م ر ش پ