بهزاد . دوشنبه سی ام تیرماه سال 1393 ساعت 03 و 24 دقیقه و 08 ثانیه نظرات ()

شک کنیم یا نکنیم ؟

مسلمن هر کسی با دلیل بودن را به بی دلیل بودن ترجیح می دهد

باید شک کرد

به همه چیز

شک است که شما را به یقین می رساند

شک کردن آغاز یک راه تحقیق و پژوهش است ( + برای کسانی که می اندیشند )

روحتان را آرام کنید

اگر بتوانید به هیچ چیزی فکر نکنید ، تمام افکار جهان به سراغتان خواهند آمد


اما بدانید این غرور نیست که شما را به قله ها می برد بلکه سکوت به جاست که انسان ها را بزرگ جلوه می دهد !سید بهزاد سلطانی