بهزاد . چهارشنبه نوزدهم فروردینماه سال 1394 ساعت 08 و 11 دقیقه و 06 ثانیه نظرات ()

به قول شهید علمدار : برای بهترین دوستان خود آرزوی شهادت کنید
دعا کنید این مهر در شناسنامه ی ما هم زده شود !


کاش در شناسنامه ما هم این مهر زده شود