بهزاد . جمعه شانزدهم اسفندماه سال 1392 ساعت 00 و 38 دقیقه و 41 ثانیه نظرات ()
پیامبر اکرم (ص) :
ویران كننده ی خوشى‏ها را فراوان یاد كنید . عرض شد : اى رسول خدا ، ویران كننده خوشى‏ها چیست ؟ فرمود : مرگ ؛ زیركترین مؤمنان كسى است كه مرگ را بیشتر یاد كند و براى آن آماده‏تر باشد .
{ بحار الأنوار : 82 / 167 / 3 منتخب میزان الحكمة : 518 }

آن یار کز او خانــــــه ی مــــا جــای پری بود               سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود
دل گفت فروکش کنـــــــم این شـــهر به بویش               بیچاره ندانست که یارش سفــــــــری بود
تنهـــــا نه ز راز دل مـــــن پرده بر افتـــــــــاد               تا بود فلـک شیــــــوه ی او پرده دری بود
خوش بود لـب آب و گـــل و سبزه و نســــرین               افسوس که آن گنج روان رهــگذری بود
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت               باقی همــه بی حاصــلی و بی خبــری بود