بهزاد . جمعه یکم فروردینماه سال 1393 ساعت 16 و 28 دقیقه و 16 ثانیه نظرات ()

آسمان سرشار از طراوت ماندگار

و دلهای مردم با همه ی فراز و نشیب هایش ، مملو از اشتیاق بهار
عاشقان را درودی فرست و به غم میاندیش و در مقدم گل پایکوبی کن
اکنون
از تو تا عشق راهی نمانده ...

عید بر عاشقان مبارک