بهزاد . سه شنبه دوازدهم فروردینماه سال 1393 ساعت 20 و 08 دقیقه و 34 ثانیه نظرات ()


اعتقاد شخصی من اینه که هر کسی هر طور می پسنده بپوشه ، اما به اندازه ی یک سر سوزن فکر کردن چیزی از آدم کم نمیکنه

پس

یک
: به اندازه ی یک سر سوزن فکر کنید
دو لطفا گوسفند نباشیدسید بهزاد سلطانی