بهزاد . چهارشنبه هفدهم دیماه سال 1393 ساعت 03 و 02 دقیقه و 50 ثانیه نظرات ()
بدان که  قلب هیچ کسی منتظر آدم های بد نیست
قلب ها همیشه جای آدم های خوب است
منتظر نباش همه بهترین شوند ، همه چیز از تو شروع می شود
تو که خوب باشی " دنیا " هم خوب است !
فقط کافی ست دقیق تر ببینی ، دنیا پر از شادی ست
شادی های کوچک و بزرگ
چشم هایت را باز کن و نعمت را ببین ، همین زمین خاکی ، همین نسیم شبانه ، همین صدای تکان خوردن درخت ها ، صدای خدا
شاید فردا صبح مشغله داشته باشی ، ولی ارزش این را ندارد که چنین نعمتی را از دست بدهی
روز های بارانی را ببین ، بوی خدا را حس کن
این مدت کوتاه زندگی را تلف نکن ، از بالا که بنگری مثل باد است
می گذرد !
طوری زندگی کن که در آخر پشیمان نباشی
مگر ما چند بار زندگی می کنیم ؟ نگذار زندگیت آرام بگذرد
بگذار شوق در زندگیت موج بزند ، نگذار زندگیت بی حاصل تمام شود ، بگذار نامت زنده بماند
وگرنه می میریم !

سید بهزاد سلطانی